Plesiomonas

Omschrijving onderzoek

Aantonen Plesiomonas spp m.b.v PCR

Materiaal/transportmedium

Feces in fecespotje

Minimale hoeveelheid

1-2 gram feces

Methode

PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

3x per week

Doorlooptijd

Max 4 dagen na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog

Opmerking

Plesiomonas PCR uit feces wordt in een pakket uitgevoerd samen met Yersinia enterocolitica, Salmonella spp, Shigella spp/EIEC en Campylobacter spp.

Bij een positieve PCR bevinden wordt de feces gekweekt om een resistentie te bepalen.