Parvovirus

Omschrijving onderzoek

Aantonen van antistoffen tegen parvovirus m.b.v. serologie; aantonen van parvovirus DNA m.b.v. PCR.

Materiaal/transportmedium

Bloed in stolbuis of EDTA buis

Minimale hoeveelheid

5 ml bloed

Methode

CLIA, PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Serologie: elke werkdag
PCR: wordt extern bepaald

Doorlooptijd

Max 3 weken na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog