Parainfluenza

Omschrijving onderzoek

Aantonen Parainfluenzavirus 1 t/m 4 RNA m.b.v. PCR.

Materiaal/transportmedium

Sputum, BAL en nasopharynxspoelsel in sterilincontainer
Keel-, neus en/of nasopharynx uitstrijk droge wattenstok

Minimale hoeveelheid

1 ml vloeibaar respiratoir materiaal
1 respiratoire uitstrijk

Methode

PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

PCR: Alle werkdagen

Doorlooptijd

3-4 dagen na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog