Lues

Omschrijving onderzoek

Aantonen van Lues m.b.v serologie of PCR

Materiaal/transportmedium

Bloed in stolbuis of EDTA buis
Blaasjesvocht droge wattenstok
Liquor in sterlincontainer

Minimale hoeveelheid

5 ml bloed
1 droge uitstrijk
>1 ml liquor

Methode

CLIA, VDRL, blot, PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Serologie: elke werkdag
Blot: 2x per week
Serologie Lues IgM, PCR: wordt extern bepaald

Doorlooptijd

Serologie: 3-4 dagen na ontvangst
Blot: 5 dagen na ontvangst
Serologie Lues IgM, PCR: max 3 weken na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog