Leishmania

Omschrijving onderzoek

Aantonen van Leishmania m.b.v serologie en PCR

Materiaal/transportmedium

Bloed in stolbuis zonder gel
Beenmerg in EDTA buis zonder gel
Huid in sterlincontainer

Minimale hoeveelheid

5 ml bloed of beemmerg
>5 mm huidschilfer

Methode

CLIA, PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Wordt extern bepaald

Doorlooptijd

Max 3 weken na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog