Legionella pneumoniae

Omschrijving onderzoek

Aantonen Legionella pneumoniae m.b.v serologie of PCR.

Materiaal/transportmedium

Sputum, BAL en nasopharynxspoelsel in sterilincontainer
Keel-, neus en/of nasopharynx uitstrijk droge wattenstok
Bloed in stolbuis
Urine in urinepotje

Minimale hoeveelheid

1 ml vloeibaar respiratoir materiaal
1 ml urine
1 respiratoire uitstrijk
5 ml bloed

Methode

CMIF, PCR, Immunochromatografie

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Serologie: wordt extern bepaald
PCR: wordt 3x per week bepaald
Immunochromatografie: dagelijks

Doorlooptijd

Serologie: max 3 weken na ontvangst
PCR: max 4 dagen na ontvangst
Immunochromatografie: 1-2 dagen na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog

Opmerking

Van serum wordt er tweepunts-serologie verricht met tenminste 6-9 weken tussen beide monsters en eerste ziektedag niet langer dan 3 weken voorafgaand aan eerste monster.