JC virus

Omschrijving onderzoek

Aantonen antistoffen tegen JC virus m.b.v. PCR

Materiaal/transportmedium

liquor in sterlincontainer

Minimale hoeveelheid

1 ml

Methode

PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Wordt extern bepaald

Doorlooptijd

Max 3 weken na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog