IGRA

Omschrijving onderzoek

Een test op gamma-interferon productie door T-lymfocyten in respons op stimulatie met antigeen van Mycobacterium tuberculosis.

Materiaal/transportmedium

Bloed in QuantiFERON-TB afnamebuizen

Minimale hoeveelheid

1 ml bloed in elke afnamebuis

Methode

CLIA

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Dagelijks op werkdagen

Doorlooptijd

Max 1 week na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog

Opmerking

Indien de buizen niet behandeld zijn zoals beschreven is bij bewaarcondities wordt het materiaal niet in bewerking genomen.