IGRA

Omschrijving onderzoek

Aantonen antistoffen tegen M. tuberculosis m.b.v serologie

Materiaal/transportmedium

Bloed in QuantiFERON-TB afnamebuizen

Minimale hoeveelheid

1 ml bloed in elke afnamebuis

Methode

CLIA

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Wordt extern bepaald

Doorlooptijd

Max 3 weken na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog

Opmerking

Indien de buizen niet behandeld zijn zoals beschreven is bij bewaarcondities wordt het materiaal niet in bewerking genomen.