IGRA

Omschrijving onderzoek

Een test op gamma-interferon productie door T-lymfocyten in respons op stimulatie met antigeen van Mycobacterium tuberculosis

Materiaal/transportmedium

Bloed in QuantiFERON-TB afnamebuizen

Minimale hoeveelheid

1 ml bloed in elke afnamebuis

Methode

CLIA

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Dagelijks op werkdagen

Doorlooptijd

Max 1 week na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog

Opmerking

Materiaal afgenomen in andere buizen dan de QFT buizen kan niet in behandeling worden genomen.