HTLV (Humaan T-cel-lymfotroop virus

Omschrijving onderzoek

Aantonen antistoffen tegen HTLV 1-2 m.b.v serologie

Materiaal/transportmedium

Bloed in stolbuis of EDTA buis

Minimale hoeveelheid

5 ml bloed

Methode

CLIA

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Wordt extern bepaald

Doorlooptijd

Max 14 dagen na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog