HHV (Humaan herpes virus 6,7 en 8)

Omschrijving onderzoek

Aantonen antistoffen tegen HHV 6, 7 en 8 virus m.b.v serologie. Aantonen HHV-6,7 en/of 8 DNA m.b.v. PCR

Materiaal/transportmedium

Bloed in stolbuis of EDTA buis

Minimale hoeveelheid

5 ml bloed

Methode

CLIA, PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Wordt extern bepaald

Doorlooptijd

Max 3 weken na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog