Hepatitis D

Omschrijving onderzoek

Aantonen van anti-HDV m.b.v. serologie en HDV DNA m.b.v. PCR

Materiaal/transportmedium

Bloed in stolbuis en EDTA buis

Minimale hoeveelheid

5 ml bloed

Methode

CLIA, PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

1x per week

Doorlooptijd

Serologie: max 10 dagen na insturen
HDV DNA: max 3 weken

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog