Hepatitis B

Omschrijving onderzoek

Aantonen van HBsAg antigeen & antistoffen tegen Hepatitis B m.b.v. serologie
Aantonen van HBV DNA (virale load), genotypering en resistentie m.b.v. TMA, PCR en sequencing

Materiaal/transportmedium

Bloed in stolbuis of EDTA buis

Minimale hoeveelheid

5 ml bloed

Methode

CMIA, TMA, PCR en Sequencing

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Serologie: elke werkdag
Aanvullende serologie: 2x per week
HBV DNA (virale load): 1x per week
HBV genotypering en resistentie: worden extern bepaald

Doorlooptijd

Serologie: 3-4 dagen na inzenden
Aanvullende serologie: 7 dagen na ontvangst
HBV DNA (virale load): max 10 dagen na ontvangst
HBV genotypering en resistentie: max 3 weken na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog

Opmerking

HBV genotypering en of resistentie wordt alleen verricht bij een HBV virale load vanaf 100 IU/ml.