Gisten

Omschrijving onderzoek

Diagnostiek algemene gist kweek

Materiaal/transportmedium

Bloedkweek en ascites in bloedkweekflesje
Urine in urinepotje
Punctaat, pus, liquor, weefsel, biopt, bot, sputum, bronchiaalsecreet, BAL, pleuravocht, gal, pericardvocht, ascites, wonddrain, cathethertip, huidschilfers, nagels, haar in sterilincontainer
Oor-, oog, neus-, keel-, wond-, pus-, vulva/vagina-, cervix-, rectum-, blaasjesvochtuitstrijk in eSwab
CAPD vocht in CAPD zak

Minimale hoeveelheid

8-10 ml bloed in ieder bloedkweekflesje (volwassene)
1-3 ml bloed in aerobe bloedkweekflesje (kind)
10 ml bronchiaalsecreet of BAL
>5 ml sputum
1-2 ml liquor
>1 ml overige vloeibare materialen
Minimaal 1 uitstrijk
>5 mm vast materiaal
>250 ml CAPD vocht

Methode

Kweek

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Dagelijks

Doorlooptijd

Bloedkweek: 7 dagen ontvangst
Urine: 3-5 dagen ontvangst
Sputum, bronchiaalsecreet, BAL: 5 dagen ontvangst
Liquor: 2-4 dagen ontvangst
Genitale uitstrijken: 5 dagen ontvangst
Overige steriele materialen/uitstrijken: 2-4 dagen.
CAPD : 7 dagen

De incubatietijd kan oplopen tot 16 dagen afhankelijk van de vraagstelling en herkomst materiaal.

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog