Giardia lambia

Omschrijving onderzoek

Aantonen Giardia lambia m.b.v PCR

Materiaal/transportmedium

Feces in fecespotje

Minimale hoeveelheid

1-2 gram feces

Methode

PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

3x per week

Doorlooptijd

max 4 dagen na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog

Opmerking

Giardia lambia PCR uit feces wordt in een pakket uitgevoerd samen met Entamoeba histolytica en Cryptosporidium spp.