Galactomannan

Omschrijving onderzoek

Het aantonen van het galactomannan antigeen geproduceerd door Aspergillus in serum en BAL m.b.v serologie

Materiaal/transportmedium

Bloed in stolbuis
BAL in sterlincontainer

Minimale hoeveelheid

5 ml bloed in stolbuis
>1 ml BAL

Methode

ELISA

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Standaard 1x per week op woensdag, frequentie wordt verhoogd bij veel aanvragen

Doorlooptijd

10 dagen na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog