Coronavirus

Omschrijving onderzoek

Aantonen coronavirus m.b.v PCR.

Materiaal/transportmedium

Sputum, BAL en nasopharynxspoelsel in sterilincontainer
Keel-, neus en/of nasopharynx uitstrijk droge wattenstok

Minimale hoeveelheid

1 ml vloeibaar respiratoir materiaal
1 respiratoire uitstrijk

Methode

PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Elke werkdag

Doorlooptijd

Max 1 dag na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog / volgens de laatst opgestelde richtlijnen