Bof

Omschrijving onderzoek

Aantonen Bof virus m.b.v serologie of PCR

Materiaal/transportmedium

Bloed in stolbuis
Keeluitstrijk droge wattenstok
Liquor in sterlincontainer
Urine in urinepotje

Minimale hoeveelheid

5 ml serum in stolbuis
1 ml urine
1 droge wattenstok
1-2 ml liquor

Methode

CLIA, PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Wordt extern bepaald

Doorlooptijd

Max. 3 weken na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog