Banale kweek / diverse bacteriën middels banale kweek

Omschrijving onderzoek

Diagnostiek algemene bacteriële kweek

Materiaal/transportmedium

Urine met UriSwab
Bloedkweek en ascites in bloedkweekflesje
Oor-, oog, neus-, keel-, wond-, pus-, vulva/vagina-, cervix-, rectum-, blaasjesvochtuitstrijk in eSwab
Punctaat, pus, liquor, weefsel, biopt, bot, nagel, sputum, bronchiaalsecreet, BAL, pleuravocht, gal, pericardvocht, ascites, wonddrain, gewrichtsvocht, cathethertip in sterilincontainer
CAPD vocht in CAPD zak

Minimale hoeveelheid

8-10 ml bloed in ieder bloedkweekflesje (volwassene)
1-3 ml bloed in aerobe bloedkweekflesje (kind)
10 ml bronchiaalsecreet of BAL
>5 ml sputum
1-2 ml liquor
>1 ml overige vloeibare materialen
>5 mm vast materiaal
10 haren
Minimaal 1 uitstrijk
> 250 ml CAPD vocht

Methode

Kweek

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Dagelijks

Doorlooptijd

Bloed: 7 dagen na ontvangst
Urine: 1-5 dagen na ontvangst
Sputum, bronchiaalsecreet, BAL: 2-4 dagen na ontvangst
Overige steriele materialen/uitstrijken: 2-4 dagen na ontvangst.
Liquor: 2-4 dagen na ontvangst
Uitstrijken: 2-7 dagen na ontvangst
CAPD: 7 dagen na ontvangst

De incubatietijd kan oplopen tot 16 dagen afhankelijk van de vraagstelling en herkomst materiaal.

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog