Adenovirus

Omschrijving onderzoek

Aantonen antistoffen tegen Adenovirus m.b.v serologie of DNA m.b.v PCR

Materiaal/transportmedium

Feces in feces potje
Sputum, nasopharynxspoelsel en BAL in sterilincontainer
Keel-, oog- neus en/of nasopharynx uitstrijk droge wattenstok

Minimale hoeveelheid

5 gram feces
>1 ml sputum, nasopharynxspoelsel of BAL
1 keel en/of nasopharynx uitstrijk

Methode

Uit feces: Antigeendetectie en/of PCR
Uit respiratoire materialen: PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Serologie: dagelijks
PCR: minimaal 3x per week

Doorlooptijd

Serologie 1-2 dagen na ontvangst
PCR max 4 dagen na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog

Opmerking

Adenovirus PCR uit feces wordt in een pakket uitgevoerd samen met Sapovirus, Norovirus I/II, Rotavirus en Astrovirus.