Kingella kingae

Omschrijving onderzoek

Aantonen Kingella m.b.v. PCR

Materiaal/transportmedium

Bot of Gewrichtsvocht in sterilincontainer

Minimale hoeveelheid

1-2 ml gewrichtsvocht
>5 mm vast materiaal

Methode

PCR

Referentiewaarde

Negatief

Medische besliswaarde

Positief

Frequentie

Wordt extern bepaald

Doorlooptijd

Max 3 weken na ontvangst

Cito

Alleen in overleg met arts-microbioloog

Opmerking

Wordt uitgevoerd bij kinderen <5 jaar, anders i.o.m. de arts-microbioloog