Zweettest

Wij zijn voornemens om per 10 februari de zweettest op de locaties OLVG Oost en Flevoziekenhuis af te schaffen met het oog op de nieuwe kwaliteitsstandaard voor CF*.

Datum: 5-02-2020

Onderwerp: <Zweettest>

Contact: m.deckers@olvg.nl; I.A.Haagen@olvg.nl; mlevitus@flevoziekenhuis.nl

Beste Kinderartsen,

Wij zijn voornemens om per 10 februari de zweettest op de locaties OLVG Oost en Flevoziekenhuis af te schaffen met het oog op de nieuwe kwaliteitsstandaard voor CF*. De reden hiervoor is tweeledig. We zien een afname van aantal aanvragen waardoor het vanuit kwaliteitsoogpunt niet meer haalbaar is om de competentie van de zweettest bij de uitvoerende analisten in stand te houden.

1) Sinds de toevoeging van de CF mutatie aan de hielprikscreening zijn de aantallen van de zweettest de afgelopen jaren sterk teruggelopen.

2) Daarnaast heeft er de afgelopen jaren een verschuiving plaatsgevonden waarbij de diagnostiek rond CF in de meeste gevallen in de CF expertisecentra wordt uitgevoerd.

3) De aanbeveling uit de nieuwe kwaliteitsstandaard CF* om de zweettest alleen in CF centra uit te voeren. Ons besluit is in lijn met deze aanbeveling.

Om de regio Amsterdam en Flevoland toch van de benodigde diagnostiek te kunnen voorzien is e.e.a. besproken met Amsterdam UMC locatie AMC. U kunt uw patiënten uit OLVG Oost en West en Flevoziekenhuis voor een zweettest doorverwijzen naar Amsterdam UMC locatie AMC.

Mocht u de zweettest willen aanvragen dan wijzen wij u op de volgende informatie :

1) Afspraken voor zweettesten worden alleen uitgevoerd indien vooraf door een arts of verpleegkundige een afspraak is gemaakt met het polilaboratorium van Amsterdam UMC locatie AMC

2) Het laboratorium is dagelijks bereikbaar via het nummer 020-5662384, tussen 8.00u en 16.30u

3) Er zijn dagelijks 2 tijdstippen beschikbaar waarop een afspraak gemaakt kan worden te weten om 11:00u en 13:30u.

Indien verdere informatie benodigd omtrent het maken van afspraken verwijs ik u door naar onze collega’s uit het Amsterdam UMC locatie AMC. Mochten er nog andere vragen zijn kunt u contact opnemen met onderstaande personen,

Met vriendelijke groet,

Martine Deckers, Inez Anne Haagen en Marieke Levitus

Klinisch Chemici OLVG lab BV en Flevoziekenhuis

*, literatuur CF richtlijn: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/project-detail/kwaliteit-van-zorg-ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden/ontwikkeling-kwaliteitsstandaard-cystic-fibrosis/