Wanneer zijn uitslagen bekend?

Responstijden na ontvangst materiaal

  • algemeen hematologisch en klinisch chemisch onderzoek: binnen 4 uur
  • semen-onderzoek: binnen 4 werkdagen
  • overig onderzoek: binnen 8 uur
  • bijzonder onderzoek en verzendbepalingen: binnen enkele weken

Rapportages

Eenmaal per dag vindt de rapportage plaats van de uitslagen. Dit kan zowel elektronisch als op papier. (U ontvangt een papieren rapport, tenzij u heeft aangegeven hiervan af te zien in verband met de overstap naar de elektronische rapportage.)

Onderaan het rapport staat of het een 'definitief rapport' is. Is dit niet het geval, dan kan dit rapport bij ontvangst van het volgende worden vernietigd.

Informatie over lab-uitslagen

Voor informatie over lab-uitslagen kunt u bellen met de receptie van HKCL: Oost: (020) 599 30 49 West: (020) 510 88 97