Hematologie - Volledig bloedbeeld - Bezinkingssnelheid (BSE)

Referentiewaarden

< 15

mm/uur

Man > 0 jaar

< 20

mm/uur

Vrouw > 0 jaar

Afname condities

1x EDTA-buis; Dopkleur: paars nr. 60; Afn.Etiketnr.=79

Indicatie / interpretatie

Screeningsonderzoek voor ziekten die verhoging van immunoglobulines of een acute fase reactie veroorzaken.