Hematologie - Hemostase - PT

Referentiewaarden

10,0 - 12,2

s

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Citraatbloed; Dopkleur: lichtblauw (2.7 ml ) nr. 40; Afn.Etiketnr.=76

Indicatie / interpretatie

Screeningsonderzoek bij bloedingsneiging, vermoeden overdosis Xa remmers.