Hematologie - Hemostase - Factor VIII

Referentiewaarden

50 - 150

%

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Citraatbloed, binnen 60 min. analyseren, dus direct naar (H)KCL brengen; Dopkleur: lichtblauw

Indicatie / interpretatie

Verdenking op een verworven of erfelijke factor VIII deficientie, een onbegrepen verlenging van de PTT of APTT, diagnostiek bij verhoogde tromboseneiging.