Hematologie - Hemostase - D-dimeer

Referentiewaarden

< 0,50

mg/l

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Citraatbloed; Dopkleur: lichtblauw

Indicatie / interpretatie

Verdenking op veneuze tromboembolieen, diffuse intravasale stolling.