Chemie - Urine - Fosfaat

Referentiewaarden

13 - 42

mmol/24H

M/V > 0 jaar