Chemie - Urine - Eiwit (totaal)

Referentiewaarden

< 0,12

g/l

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Urine nr. 91; Afn.Etiketnr.=85

Indicatie / interpretatie

Verdenking op renaal eiwitverlies, nierbeschadigingen (niet nierspecifiek)