Chemie - Liquor Cerebrospinalis - L-Lactaat

Referentiewaarden

1,00 - 2,20

mmol/l

M/V 0 - 4 weken

1,03 - 2,02

mmol/l

M/V 4 - 8 weken

1,13 - 2,15

mmol/l

M/V 8 weken - 6 maanden

1,17 - 1,81

mmol/l

M/V 6 maanden - 1 jaar

1,09 - 1,80

mmol/l

M/V 1 - 4 jaar

1,17 - 1,85

mmol/l

M/V 4 - 10 jaar

1,26 - 1,99

mmol/l

M/V 10 - 18 jaar

1,29 - 1,95

mmol/l

M/V 18 - 30 jaar

1,35 - 2,00

mmol/l

M/V 30 - 40 jaar

1,41 - 2,13

mmol/l

M/V 40 - 50 jaar

1,42 - 2,22

mmol/l

M/V 50 - 60 jaar

1,46 - 2,28

mmol/l

M/V 60 - 70 jaar

1,50 - 2,33

mmol/l

M/V 70 - 80 jaar

1,49 - 2,44

mmol/l

M/V > 80 jaar

Indicatie / interpretatie

Verdenking op infectie of infiltratie. De lactaat concentratie is niet afhankelijk van de serum concentratie. De verhouding lactaat / pyruvaat weerspiegeld de redox staat (aerobe en anaerobe conversie van glucose) van de hersenen.