Chemie - Liquor Cerebrospinalis - Glucose

Referentiewaarden

Afname condities

1x Liquor Cerebrospinalis

Indicatie / interpretatie

Verdenking verhoogd verbruik, bv zoals bij bacteriele meningitis. De glucose concentratie in liquor is sterk afhankelijk van de heerende glucose concentratie in bloed (nomraal liquor/bloed ratio >0,5)