Chemie - feces - a1-Antitrypsine

Referentiewaarden

< 2,6

mg/g

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Feces

Indicatie / interpretatie

Vaststellen van intestinaal eiwitverlies en monitoren effect therapie.