Chemie - Bloedgassen - sO2 (arterieel)

Referentiewaarden

95,0 - 98,0

%

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Spuit nr. 1; Afn.Etiketnr.=74

Indicatie / interpretatie

Cyanose, dyspneu, shock, verdenking ketoacidose, COPD, nierinsufficientie, intoxicatie.