Chemie - Bloed - Urinezuur

Referentiewaarden

0,20 - 0,42

mmol/l

Man > 0 jaar

0,14 - 0,34

mmol/l

Vrouw > 0 jaar

Afname condities

1x Heparine-gelbuis; Dopkleur: lichtgroen nr. 50; Afn.Etiketnr.=78

Indicatie / interpretatie

Diagnose en controle op de behandeling van jicht, verdenking hyperurikemie (nierstenen etc.), hematologische maligniteiten, cytostaticagebruik, screening van metabole ziekten.