Chemie - Bloed - Transferrine

Referentiewaarden

23,0 - 41,0

umol/l

Man > 0 jaar

24,0 - 46,0

umol/l

Vrouw > 0 jaar

Afname condities

1x Heparine-gelbuis; Dopkleur: lichtgroen nr. 50; Afn.Etiketnr.=78

Indicatie / interpretatie

Onderzoek naar ijzergebrek of ijzerstapeling.