Chemie - Bloed - Lactaat

Referentiewaarden

0,5 - 1,7

mmol/l

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Natrium Fluoride-buis; Dopkleur: grijs nr. 81; Afn.Etiketnr.=82+ 1x Spuit nr. 1; Afn.Etiketnr.=74

Indicatie / interpretatie

Nader onderzoek acidose. Verdenking metabole stoornis, beoordeling van de mate van weefselhypoxie