Chemie - Bloed - hs Troponine-T

Referentiewaarden

< 0,014

ug/l

M/V 0 - jaar

Afname condities

1x Heparine-gelbuis; Dopkleur: lichtgroen nr. 50; Afn.Etiketnr.=78

Indicatie / interpretatie

Vaststellen/uitsluiten hartschade.