Chemie - Bloed - Glucose (nuchter)

Referentiewaarden

4,0 - 6,1

mmol/l

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Natrium Fluoride-buis; Dopkleur: grijs nr. 81; Afn.Etiketnr.=82+ 1x Natrium Fluoride-buis; Dopkleur: grijs nr. 80; Afn.Etiketnr.=83

Indicatie / interpretatie

Diagnostiek van diabetes mellitus, impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, zwangerschapsdiabetes, hypoglycemie bij neonaten en comateuze patienten, liquordiagnostiek naar bacteriele meningitis en bij diverse endocriene ziekten, zoals cushing