Chemie - Bloed - Glucose (niet nuchter)

Referentiewaarden

4,0 - 7,8

mmol/l

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Natrium Fluoride-buis; Dopkleur: grijs nr. 81; Afn.Etiketnr.=82+ 1x Natrium Fluoride-buis; Dopkleur: grijs nr. 80; Afn.Etiketnr.=83

Indicatie / interpretatie

De diagnose DM wordt bij voorkeur gesteld op een nuchter veneusplasma glucose en eventueel in combinatie met een 75 gr OGTT. Zwangeren met een verhoogd risico worden gescreend middels een 75 gr OGTT. Onderscheid tussen een type I of II kan met behulp van