Chemie - Bloed - ASAT

Referentiewaarden

< 60

IU/l

M/V 0 - 2 jaar

< 35

IU/l

Man > 2 jaar

< 31

IU/l

Vrouw > 2 jaar

Afname condities

1x Heparine-gelbuis; Dopkleur: lichtgroen nr. 50; Afn.Etiketnr.=78

Indicatie / interpretatie

Diagnostiek/ follow-up van leveraandoeningen, zoals virale hepatitis en toxische hepatitis, spierziekten en in steeds mindere mate myocardinfarct.