Chemie - Bloed - AFP

Referentiewaarden

< 7

ug/l

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Serum-gelbuis; Dopkleur: geel nr. 10; Afn.Etiketnr.=71

Indicatie / interpretatie

- Diagnostiek/ follow-up van primair levercelcarcinoom en testis- en ovariumtumoren. - Onderzoek tijdens de zwangerschap: risico-schattende tests op neurale buisdefecten en downsyndroom (trisomie 21) bij de foetus. - Screening van risicogroepen: Patiënten