Chemie - Bloed - a1-Antitrypsine

Referentiewaarden

0,9 - 2,0

g/l

M/V > 0 jaar

Afname condities

1x Heparine-gelbuis; Dopkleur: lichtgroen nr. 50; Afn.Etiketnr.=78

Indicatie / interpretatie

Diagnostiek van levertumoren, cirrose, COPD, obstructieve geelzucht en portale hypertensie, verdenking op een erfelijke a1-antitrypsine deficiëntie bij chronische leverziekte en verdenking op longemfyseem.