Klinische chemie

Wij verrichten in ons laboratorium chemisch, immunologisch, fysisch-chemisch en microscopisch onderzoek in verschillende lichaamsvloeistoffen. Ook beoordelen wij de uitkomsten ten behoeve van diagnostische of therapeutische doeleinden. OLVG Lab heeft 2 HKCL laboratoria: locatie OOST en locatie WEST.