Bloedafname aan huis

Thuisprikken kan alleen op aanvraag van de huisarts

Thuisprikken (bloedafname aan huis) )wordt door OVLG Lab in samenwerking met SALT (met een buitendienst) gefaciliteerd als extra service, waarbij de cliënten in hun thuisomgeving geprikt kunnen worden. Deze service geldt voor patiënten die slecht ter been zijn of om medische redenen thuis moeten blijven.

Bloedafname aan huis gebeurt uitsluitend op verzoek van u, als huisarts. De afspraak dient door u als behandelend arts aangevraagd te worden via ZorgDomein (digitaal aanvragen) of telefonisch via de receptie van het klinisch chemisch laboratorium van OLVG Lab (Tel: 020 599 3049) of duidelijk aangeven op het standaard aanvraagformulier en deze te faxen naar (Fax: 020 599 3150).

Hoe laat kan men de medewerker bloedafname bij de cliënt thuis verwachten?

Voor bloedafname waarbij de cliënt:

- nuchter moet blijven, is dit tussen 08:00 en 10:30 uur.

- NIET nuchter hoeft te blijven, is dit tussen 08.00 en 14.00 uur.

Voor de Trombosedienst kan men de afname medewerker verwachten tussen 08:00 en 14.00 uur.

Het is niet mogelijk om een specifieke tijd aan te geven. (Indien u aangeeft dat er specifieke wensen zijn, wordt daar waar mogelijk rekening mee gehouden).

Kijkt u voor de meest actuele openingstijden van onze poli’s op onze website:

https://olvglab.nl/onze-prikposten/