Informatiepagina coronavirus, COVID-19 / SARS-CoV-2

Welke maatregelen treft het OLVG en OLVG Lab BV om verspreiding van COVID-19 te voorkomen?

 • Bij binnenkomst in het OLVG wordt iedereen geacht handen te desinfecteren en uitgevraagd of er sprake is van klachten die passen bij Corona
 • Personen met klachten worden verplicht een mondkapje te dragen en indien nodig wordt een mondkapje uitgereikt
 • De medewerkers dragen beschermende kleding bij het prikken van COVID-19 besmette patiënten of verdenking daar op
 • Alle medewerkers passen handhygiëne toe
 • Er zijn schermen geplaatst voor de balie en in de prikhokjes
 • Er mogen maar een beperkt aantal patiënten plaatsnemen in de wachtkamer zodat voldoende afstand gehouden kan worden
 • Medewerkers die klachten hebben mogen niet werken en worden getest
 • Conform landelijk beleid wordt, waar mogelijk, de 1,5 meter aangehouden
 • In de prik- of behandelkamer worden geen handen geschud

Welke maatregelen kunt u zelf treffen om COVID-19 te voorkomen?

 • Was/desinfecteer uw handen regelmatig
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog (in plaats van in uw hand)
 • Houd waar mogelijk 1,5m afstand aan in het ziekenhuis en in de wachtkamer