Bloed-, ontlasting- en urineonderzoek

Bloedafname, ontlastingonderzoek en urineonderzoek, algemene informatie

BLOEDAFNAME / ONTLASTINGONDERZOEK / URINEONDERZOEK

Meestal wordt het bloed afgenomen uit de arm, een enkele keer uit de hand. U krijgt dan een elastische band om de (boven)arm. Dit maakt het makkelijker om de ader te vinden. De medewerker maakt de afnameplaats van te voren schoon met een desinfecterend gaasje. De ader wordt aangeprikt met een naald en afhankelijk van het aangevraagde onderzoek worden één of meerdere buisjes met bloed gevuld. Na de afname wordt het wondje afgeplakt.

In enkele gevallen wordt door u arts onderzoek aangevraagd waarbij bloedafnames op verschillende tijdstippen nodig zijn. Ook kan inname van bij voorbeeld een suikerwaterdrankje nodig zijn. Uw arts informeert u hier vooraf over.

Bloedonderzoek