Wijzigingen rondom NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test)

NIPT wordt vrij van bijdrage per 1 april 2023

Locaties

Met ingang van 1 april 2023 kan de NIPT test op meer locaties van OLVG Lab worden afgenomen, te weten: OLVG locatie Oost, OLVG locatie West, Locatie Spuistraat, Locatie Haveneiland, Medisch Centrum Jan van Goyen. Alle locaties waar de NIPT kan worden afgenomen staan vanaf 1 maart ook beschreven op https://www.peridos.nl/zoek-bloedafnameorganisatie/ U dient bij de aanvraag van de NIPT test in Peridos de keuze voor de bloedafnameorganisatie aan te geven.

Voor meer details over het aanvraagproces zie: www.peridos.nl

Achtergrond

De NIPT test is een bloedtest die in de begeleiding van de zwangerschap steeds gangbaarder wordt.

De test maakt het mogelijk om tijdens de zwangerschap chromosoomafwijkingen zoals trisomie 21 (Downsyndroom), trisomie 18 (Edwards syndroom) en trisomie 13 (Patau syndroom) in de foetus op te sporen.

Uit het bloed van de moeder wordt het DNA van de foetus geïsoleerd en geanalyseerd op aanwezigheid van bovenstaande chromosoomafwijkingen. Indien de uitslag afwijkend is zal een bevestigingsonderzoek met behulp van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie benodigd zijn.

Vergoeding

Voor 1 april werd de NIPT test slechts gedeeltelijk door de zorgverzekeraar vergoed, maar per ingang van 1 april 2023 wordt de NIPT gezien als bevolkingsonderzoek en is opgenomen in de prenatale screening. Patiënten hoeven dan niet meer te betalen voor deze test. Hierdoor komt de NIPT beschikbaar voor de hele doelgroep, zodat zwangere vrouwen in heel Nederland een grotere keuze krijgen, bij het bepalen van mogelijk risico op chromosomale afwijkingen bij de foetus. Deelname aan de NIPT is, een volledige vrije keus voor de zwangere vrouw en haar partner.

Praktisch

in het eerste trimester van de zwangerschap vindt er bloedonderzoek waarbij bij de zwangere vrouwen onder andere de bloedgroep en Rhesus factor wordt bepaald en de eventuele aanwezigheid van infectieziekten. Omdat de NIPT pas vanaf 10 weken zwangerschap kan plaatsvinden, kan de bloedafname gelijktijdig met deze testen worden verricht, waardoor uw patiënt niet apart nog een bloedafname hoeft te laten uitvoeren.

De NIPT test is zeer geschikt als screeningstest voor zwangere vrouwen met een verhoogd risico op chromosomale afwijkingen, wat voor kan komen bij vrouwen ouder dan 35 jaar.