Wijziging verzendmateriaal t.b.v. microbiologisch onderzoek

Wijziging

Met ingang van januari jongstleden heeft het medisch microbiologisch laboratorium van OLVG Laboratoria de bekende verzendenveloppen vervangen door doosjes.

Groot voordeel hiervan is dat de doosjes beter stapelbaar zijn, minder ruimte innemen en u aan de buitenzijde de uiterste houdbaarheidsdatum kunt zien van het afnamemateriaal in het doosje.

Vanzelfsprekend kunt u uw huidige voorraad enveloppen gewoon opmaken, mits het afnamemateriaal in de envelop niet over de uiterste houdbaarheidsdatum is.

Heeft u een voorkeur om in een keer over te gaan op de nieuwe doosjes dan verzoeken wij u om uw voorraad enveloppen bij ons in te leveren.

Het bestellen gaat op de gebruikelijke wijze via:

Voor vragen kunt u bellen naar 020-5993111