Wijziging Dermatofyten diagnostiek

Dermatofyten zijn schimmels die veelal oppervlakkige infecties veroorzaken van weefsels met een keratinelaag, zoals nagels, huid en haren. Graag willen wij u informeren dat wij vanaf 12 juni 2023 de traditionele kweek voor dermatofyten zullen vervangen door PCR.

Het overstappen van kweek naar PCR brengt twee grote voordelen met zich mee. De tijd tot het verkrijgen van een definitieve testuitslag, de zogenaamde doorlooptijd, wordt sterk verkort. De traditionele dermatofytenkweek duurt circa 4 weken. Met PCR wordt binnen één week een uitslag verkregen. Daarnaast is PCR (veel) gevoeliger dan de traditionele kweek. Uit uitgebreide prospectieve klinische verificaties, zowel op OLVG Lab als in de internationale literatuur, blijkt dat de opbrengst van PCR 1,5 tot 2x zo hoog is als de kweekopbrengst. In de praktijk betekent dit dat met PCR alle kweekpositieve dermatofyt infecties worden gedetecteerd, maar dat de kweek 25-50% van de PCR positieve dermatofyt infecties mist. Dit verschil in gevoeligheid heeft de doorslag gegeven om op zeer korte termijn over te stappen van kweek naar PCR.

Vanaf 12 juni 2023 zal diagnostiek naar oppervlakkige infecties van nagels, huid en haren er als volgt uit komen te zien:

  • Met een generieke dermatofyten PCR zal worden aangetoond of er wel of geen dermatofyten in het patiëntmateriaal aantoonbaar zijn. Wanneer de PCR positief blijkt wordt met behulp van moleculaire typering bepaald welke dermatofyt het betreft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 14 meest voorkomende soorten van de geslachten Trichophyton, Microsporum en Epidermophyton.
  • Voor andere verwekkers van oppervlakkige infecties van nagels, huid en haren, zoals gisten en andersoortige schimmels zal de traditionele kweek blijven bestaan (maximale doorlooptijd 2 weken) welke gelijktijdig wordt ingezet met de ‘dermatofyten PCR’.

Het tarief voor de dermatofyten PCR is het reguliere PCR tarief dat u van ons gewend bent. De aanvullende moleculaire typering wordt niet in rekening gebracht. Bij aanvullende inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met onze medisch moleculair microbioloog (Thijs van de Laar) of arts-microbioloog met aandachtsgebied mycologie (Alex Wagemakers), zie hiervoor onze contactgegevens.

Trichophyton tonsurans