Wijziging analyse overige lichaamsvochten.

10 december 2019

Onderwerp: Wijziging analyse overige lichaamsvochten.

Geachte aanvragers,

Per 12 december 2019 wordt een elektronische leukocytendifferentiatie (E-dif) in overige lichaamsvochten (ascites, pleuravocht, dialysaat, CAPD, synoviaalvocht, liquor etc.) gerapporteerd. Deze analyse wordt uitgevoerd op onze geautomatiseerde celtellers en zal de huidige manuele cytospin methode grotendeels vervangen. De rapportage van de E-dif zal gelijktijdig met de leukocyten en erytrocyten plaatsvinden, tenzij de celteller aangeeft dat een manuele leukocytendifferentiatie middels cytospin analyse nodig is. Wat deze wijziging verder voor u als aanvrager betekent staat hieronder weergegeven.

Aanvraagprocedure: de aanvraagprocedure in EPIC blijft ongewijzigd.

Responstijd: de responstijd van de leukocytendifferentiatie zal in het merendeel van de gevallen sterk worden verkort. Voor een E-dif wordt een responstijd van maximaal 1 uur aangehouden. De responstijd van de manuele leukocytendifferentiatie bedraagt momenteel maximaal 24 uur.


Rapportage: de rapportage in EPIC is gewijzigd:

a. De genoemde vochten hebben onder het tabblad Lab in de resultatenboom onder het kopje Resultaten/Klinisch laboratorium een eigen vermelding gekregen. Alle niet vermelde overige lichaamsvochten zijn terug te vinden onder het kopje Onderzoek overige materialen.

b. De rapportage van de celgroepen is als volgt:

  • E-dif: Mononucleaire cellen, Polynucleaire cellen
  • Manuele leukocytendifferentiatie (cytospin): Mononucleaire cellen, Segmenten, Eosinofielen.
    Nb segmenten + eosinofielen = polynucleaire cellen.

c. Een E-dif wordt gerapporteerd indien deze is aangevraagd en aan onderstaande criteria wordt voldaan:

Liquor:

leukocyten >10/μl

Dialysaat (incl. CAPD):

leukocyten >0.1 x10^9/l

Synoviaalvocht:

leukocyten >1.0 x10^9/l (m.u.v. PORT leukocyten >1.1 x10^9/l)

Overige vochten:

leukocyten >0.3 x10^9/l

d. Indien de celteller aangeeft dat een manuele leukocytenbeoordeling noodzakelijk is, zal deze altijd worden gerapporteerd ook als de leukocytendifferentiatie niet is aangevraagd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ondergetekenden.

Simone Smits en Henriët Hendriks, Specialisten klinische chemie & laboratoriumgeneeskunde OLVG Lab BV