Vitestro samenwerking prikrobot

OLVG Lab en OLVG werken sinds 2018 samen met het Utrechtse Vitestro in de ontwikkeling van een geautomatiseerd bloedafnameapparaat.

Het combineert artificial intelligence en echogeleide 3D-reconstructie van de ader met het inbrengen van de naald. Hierdoor wordt een nauwkeurige en veilige bloedafname gegarandeerd.

De procedure wordt volledig automatisch uitgevoerd: van stuwband gebruik en het inbrengen van de naald tot het plakken van een pleister en het afvoeren van de naald.

Naast kwaliteitsverbetering zien wij in automatisering van de bloedafname vooral ook een oplossing om extra capaciteit te realiseren en daarmee in het ziekenhuis nóg efficiënter te werken.

In een studie in het OLVG afgelopen maart met zo’n 200 patiënten, werd aangetoond dat het apparaat niet alleen zeer nauwkeurig de optimale aanprikplek lokaliseert, maar ook daadwerkelijk geheel autonoom bloed kan afnemen. Naast patiënten hebben ook een aantal medewerkers zich laten prikken. Dit leidde tot enthousiaste reacties van de ‘geprikten’.

Prototype Vitestro robot Prototype Vitestro robot

In 2018 zijn we met Vitestro gestart en hebben we gezamenlijk de dagelijkse praktijk letterlijk ‘op tafel gelegd’ in een workshop (zie foto). Doel was het uitwerken van het bestaande proces en het prioriteren van de specificaties in een geautomatiseerde workflow, zodat een bloedafname-apparaat bij ziekenhuizen in de bestaande procedures kon worden ingepast.

De samenwerking met Vitestro verloopt al sinds 2018 bijzonder prettig. Het voelt aan alsof we één team zijn. Vanuit OLVG Lab zijn onder meer klinisch chemici en medewerkers van de afdeling bloedafname betrokken. Het is inspirerend om vanaf het begin betrokken te zijn bij dit innovatieproces en wij zijn trots op onze bijdrage aan deze doorbraak voor patiënten!

Op basis van onder andere deze workshop heeft Vitestro een prototype ontwikkeld. Vervolgens hebben we samen meerdere studies uitgevoerd, waarbij onderzocht is in welke mate het bloedvat met beeldverwerkingstechnologie te traceren is.